No5612模特夏沫沫tifa私房性感情趣服饰露豪乳血滴子遮点极致诱惑写真76P夏沫沫秀人网

No5612模特夏沫沫tifa私房性感情趣服饰露豪乳血滴子遮点极致诱惑写真76P夏沫沫秀人网

方书谓其源有五,一曰天行时气,二曰七情内郁,三曰体虚外感,四曰身热搏于风冷,五曰食炙、饮法酒、服丹石等热毒。 阴脉交于阳则阳跷盛,故目开。

露丸、木香通气散主之。畜中勿食野兽自死有病之肉。

若身重,汗出已辄轻者,久久必身。实为邪实,大为邪进,弦为阴敛而宣布不能,牢为坚着而瘀凝不解,是皆相逆之脉。

湿则痹着,非若风之疏利,必郁瘀成热。二月开花、结子,四月初苗枯。

 水性就下,故脉沉。勿处温冷,勿着炙衣。

 观此,则痈与疽但有阴阳深浅内外虚实之分,而无大小之别。 属则经脉相属而合一也。

Leave a Reply