JK丝袜福利姬在线观看芋圆

JK丝袜福利姬在线观看芋圆

安坐,善問身聽,今為真人悉道之,使口口可知,自隨而力記之。忠臣孝子順弟子,常可樂為也,何不上同聞,而上異聞邪?

大謙,然亦不失之也。母愛婦順,俱一國旦而賢良也。

行,六子努力,請真人學為小通,但未大睹天道意耳,加精勿懈。男子房劳复发热,口噤,临死舌出数寸。

子專守一,仁賢源也。发汗,若下之,而烦热,胸中窒塞者,栀子汤主之。

 若发汗则烦躁愦愦,反谵语;若加温针,必怵惕烦躁不得眠;若下则胃中空虚,客气动膈,心中懊,苔生舌上者,栀子香豉汤主之。使得蘇息之間深厚,非辭所報。

治毒病入眼,忽生赤翳,或白,或肿肤起,或赤痛,不得视光明,入心肝。若脉数一息八九至,慎不可下,若下之则烦躁,下利不止而死。

Leave a Reply